Als je verhuist binnen de Postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het Postcoderoos project.
Als je buiten Leudal gaat verhuizen en of buiten de Postcoderoos kun je niet langer meer deelnemen aan deze Postcoderoos. Leudal Energie zal je participaties/panelen waarderen in de vorm van een adviesprijs. De formule voor de berekening van deze adviesprijs moet nog vastgesteld worden, we hebben daarvoor contact opgenomen met enkele andere coöperaties om tot dezelfde berekening te komen.

1. aan de verkoper vragen we of deze, de panelen wil proberen te verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of zelf iemand anders zoeken in je wijk die de participaties van je overneemt.
2. als dat niet lukt gaan we de panelen aanbieden aan de andere deelnemers aan het project.
3. als dat geen koper oplevert kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er eigenlijk vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn).
4. als er dan nog steeds geen koper is en de financiën van de coöperatie het toestaat, nemen we de panelen tijdelijk zelf over en zoeken we verder naar een nieuwe belangstellende.
5. als de coöperatie geen financiële middelen heeft dan zit je er als deelnemer nog enige tijd zelf aan vast, totdat er alsnog een koper gevonden is.